Privacybeleid

Verklaring van geheimhouding

Het verzamelen en gebruiken van vertrouwelijke gegevens.

De persoonlijke gegevens (of persoonlijke informatie) zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een persoon te contacteren of te identificeren.

We kunnen u vragen uw gegevens op te geven op elk moment aangezien u in contact staat met Kartbaan Oldenzaal of een bedrijf die valt onder de noemer Kartbaan Oldenzaal. Kartbaan Oldenzaal en alle bedrijven die vallen onder de noemer Kartbaan Oldenzaal mogen de verworven gegevens onder elkaar uitwisselen, conform de verklaring van geheimhouding. Kartbaan Oldenzaal en alle bedrijven die vallen onder de noemer Kartbaan Oldenzaal mogen deze gegevens ook in die mate gebruiken om de service, inhoud en reclame naar de klant toe te verbeteren. Echter, wanneer u ervoor kiest uw gegevens niet mee te delen, kunnen we niet verzekeren dat we u de beste service kunnen garanderen.

Hoe gebruiken we uw vertrouwelijke gegevens ?

·   De persoonlijke gegevens die we ontvangen, staan ons toe u beter in te lichten over de laatste nieuwe wijzigingen en verbeteringen van onze diensten, evenementen en updates. Indien u zich wenst uit te schrijven van onze mailing lijst, gelieve onderaan de correspondentie op de ‘unsubscribe’ knop te klikken.

·   We gebruiken uw gegevens ook om onze dienstverlening en inhoud van onze communicatie te verbeteren. Ook preventie van verliezen en de strijd tegen fraude is een prioriteit.

·    We kunnen uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw geboortedatum, gebruiken om uw identiteit de verifiëren, alsook de gebruikers en op basis daarvan de geschikte diensten bepalen. Bijvoorbeeld, we mogen uw geboortedatum gebruiken om de leeftijd te bepalen van de houder van het toestel waarop onze diensten gebruikt worden.

·    We mogen uw vertrouwelijke gegevens gebruiken om belangrijke meldingen te versturen. Zoals berichtgevingen over de diensten en de wijzigingen aan onze voorwaarden aangezien deze informatie belangrijk is aangaande uw relatie met Kartbaan Oldenzaal. U kan deze meldingen niet weigeren te ontvangen.

·    We mogen uw vertrouwelijke gegevens gebruiken voor interne doeleinden zoals bijvoorbeeld audits, gegevensanalyses en onderzoeken om onze service en communicatie tegenover onze klanten te verbeteren.

·    Indien u deelneemt aan een wedstrijd of een gelijkaardig promo-evenement, dan kunnen we de info die u dan communiceert ook gebruiken in het kader van het beleid van onze programma’s.

 

Verzamelen en gebruik van niet-vertrouwelijke gegevens.

We verzamelen ook gegevens waarvan de vorm ons niet toelaat een directe link te leggen met de persoon in kwestie. We mogen deze gegevens verzamelen, gebruiken, overzetten en bekendmaken met eender welk doeleinde. Hieronder een aantal voorbeelden van de manier waarop we uw niet-vertrouwelijke gegevens kunnen gebruiken.

·    We kunnen gegevens verzamelen zoals het beroep, de taal, de postcode, de provincie en gsmnummer. Dit laat Kartbaan Oldenzaal en alle bedrijven die vallen onder de noemer Kartbaan Oldenzaal toe om het gedrag van de klant beter te kunnen begrijpen. Hierdoor kunnen we onze producten, service en reclame verbeteren, in het voordeel van de klant.

·    We kunnen ook gegevens verzamelen over de activiteit van de klanten wanneer deze de website gebruiken. Deze gegevens worden verzameld en gebruikt om ons een beter zicht te geven over de populariteit van de pagina’s, producten en diensten. De verzamelde gegevens worden beschouwd als niet vertrouwelijk.

·    We kunnen informatie over uw gebruik van onze diensten opslaan met zoekopdrachten inbegrepen. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om onze service te verbeteren. Deze gegevens zijn niet gelinkt aan uw IP-adres, behalve in uitzonderlijke gevallen om onze diensten via internet aan te bieden.

Wanneer we non-persoonlijke gegevens linken aan persoonlijke gegevens, zullen deze gelinkte gegevens als vertrouwelijke gegevens behandeld worden.

 

Cookies en andere technologieen.
De website, online diensten, interactieve applicaties, elektronische berichten en de reclame van Kartbaan Oldenzaal kunnen ‘cookies’ en andere technologieën gebruiken. Deze technologieën laten ons toe het gedrag van de gebruikers beter te gebruiken. Daarnaast tonen ze ons welke toepassingen van de website het meeste gebruikt worden en de doeltreffendheid van uitgestuurde campagnes online. We behandelen deze verzamelde gegevens (cookies) als niet-persoonlijke gegevens. Echter wanneer de nationale wet bepaalt dat gegevens als persoonlijk bestempeld worden, behandelen we deze gegevens als vertrouwelijk. Net zoals we gelinkte niet persoonlijke gegevens behandelen die gelinkt zijn aan persoonlijke gegevens.

Kartbaan Oldenzaal en zijn partners gebruiken cookies en andere technologieen in reclamediensten bij gebruik van de smartphone om het bereik van deze reclames te kunnen visualiseren en de doeltreffendheid ervan te meten.

Kartbaan Oldenzaal en z’n partners gebruik ook de cookies en andere technologieen om uw persoonlijke gegevens te houden wanneer u onze website bezoekt en gebruik maakt van onze online diensten. Dit om uw bezoek online aangenamer en gemakkelijker te maken aan de hand van een gepersonaliseerde aanpak.

Net als verscheidene websites, verzamelen we automatisch bepaalde informatie en bewaren we deze in sessiebestanden. Dit zijn gegevens zoals Ip adressen, soort browser, het datum en uur van bezoek en de gegevens met betrekking tot uw navigatie op de website.

We gebruiken deze gegevens om de tendensen op de website te begrijpen en te analyseren, het gedrag van de gebruikers van de website te kennen, ons producten en diensten te verbeteren et demografische gegevens verzamelen met betrekking tot het geheel van onze gebruikers. Kartbaan Oldenzaal kan deze informatie gebruiken voor marketing- en reclamedoeleinden.

In enkele van onze elektronische berichten (emails), gebruiken we een ‘klik-URL’ gelinkt aan inhoud op de website van Kartbaan Oldenzaal. Wanneer klanten klikken op zo’n URL, worden ze via een andere server overgebracht naar de bestemmingspagina op onze website. We registreren deze clicks om de interesse rond bepaalde onderwerpen op te volgen en de efficiëntie ervan te meten. Indien u wenst niet gevolgd te worden, dan hoeft u niet te klikken op de links in deze elektronische berichten (emails).

De pixel tags laten ons toe elektronische berichten (emails) te versturen in een formaat dat de klanten kunnen lezen en waarbij we kunnen achterhalen of deze boodschap geopend is. We kunnen deze informatie gebruiken om berichten, gericht aan onze klanten, te verminderen of achterwege te laten.

 

Andere bepalingen

Kartbaan Oldenzaal kan verplicht worden – door wetsbepalingen, in het kader van een juridische procedure, door een verzoek van publieke authoriteiten van het land van residentie- uw persoonlijke gegevens vrij te geven. We mogen uw gegevens ook vrijgeven, wanneer we van mening zijn dat dit noodzakelijk is in belang van de nationale veiligheid, door een toepassing van de wet of andere publieke doeleinden. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven wanneer we van mening zijn dat deze publicatie van belang is om de naleving van onze algemene voorwaarden te respecteren, of om onze gebruikers en onze diensten te beschermen. Dit betekent, in geval van structurele maatregelen, fusie of verkoop, kunnen we deze persoonlijke informatie overgeven aan de bepaalde derde partij.

 

Integriteit en bewaring van de persoonlijke gegevens

Kartbaan Oldenzaal laat u toe om de correctheid, de integriteit en het aanpassen van uw gegevens gemakkelijk te laten verlopen. We bewaren uw persoonlijke gegevens voor de nodige periode met het doel, beschreven in de verklaring van geheimhouding, in het achterhoofd houdende. Behalve wanneer een langere periode opgelegd word of toegelaten word door de wet.

 

Vragen over de geheimhouding

Als u vragen heeft over de behandeling van uw gegevens of de verklaring van geheimhouding of als u een mogelijke overtreding van de locale wetten ten opzichte van deze geheimhouding wenst te melden, gelieve Kartbaan Oldenzaal te contacteren. U kan ons altijd (binnen de openingsuren) telefonisch bereiken op het nummer +31 541 514241.

We behandelen elke melding, en we beantwoorden deze zo snel mogelijk, wanneer de melding als toepasselijk beschouwd wordt. Wanneer het antwoord dat u ontvangen heeft niet voldoet aan uw eisen, dan kan u uw klacht indienen bij de correcte autoriteit in uw jurisdictie. Indien u specifieke vragen heeft, doen we het nodige en het mogelijke om zo juist mogelijk op uw vraag te beantwoorden.

Kartbaan Oldenzaal kan de verklaring van geheimhouding op de nodige tijdstippen aanpassen en updaten. In geval van substantiële aanpassingen, zal u op de hoogte gebracht worden via onze website.